Kurs Egzaminacyjny Cambridge

Kursy Egzaminacyjne Cambridge:

Cambridge English: B2 First (FCE)

materiały zaczerpnięte z oficjalnej strony Cambridge English Qualifications: https://www.cambridgeenglish.org/

B2 First, wcześniej Cambridge English: First (FCE), jest najbardziej znanym na świecie certyfikatem językowym

Certyfikat B2 First potwierdza, że sprawnie posługujesz się językiem angielskim w środowisku pracy oraz potrafisz wykorzystać praktyczny język  podczas studiów za granicą.

B2 First potwierdza, że potrafisz:

 • wyrażać swoją opinię oraz uzasadnić ją przytaczając rozmaite argumenty
 • śledzić ze zrozumieniem wiadomości i informacje o bieżących wydarzeniach
 • stworzyć wypowiedź pisemną w języku angielskim, przedstawiając wady i zalety odnoszące się do konkretnej sytuacji
 • uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej uczniów szkół i studentów uczelni wyższych
 • Stworzyć różne rodzaje wypowiedzi pisemnej takie jak np. listy, raporty, opowiadania
 • przeprowadzić prezentację w języku angielskim na wybrane tematy z życia codziennego

Dlaczego egzamin B2 First?

 • certyfikat uznawany przez instytucje, szkoły i uczelnie w krajach anglojęzycznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • zwiększa szansę dostania się na studia w kraju i za granicą
 • podczas przygotowań do egzaminu cały czas uczysz się praktycznego angielskiego
 • zdobywasz najbardziej rozpoznawalny na całym świecie certyfikat językowy na poziome B2
 • dla osób z przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej
 • w wybranych przypadkach zwalnia z uczestnictwa w zajęciach z angielskiego podczas studiów na uczelniach wyższych.

Cambridge English: Advanced (CAE)

Certyfikat ten jest uznawany na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na bardzo zaawansowanym poziomie. Przygotowanie do egzaminu C1 Advanced pomaga rozwinąć umiejętności niezbędne gdy planujesz: studiować, mieszkać i podjąć pracę w krajach anglojęzycznych.

C1 Advanced potwierdza, że potrafisz:

 • studiować w języku angielskim w kraju lub za granicą
 • efektywnie komunikować się na zaawansowanym poziomie językowym w sytuacjach codziennych, a także w trakcie dyskusji podczas studiów odbywanych w języku angielskim
 • pracować w środowisku angielskojęzycznym
 • aktywnie uczestniczyć i zabierać głos na  konferencjach, spotkaniach biznesowych i seminariach akademickich, przeprowadzanych w języku angielskim
 • tworzyć dłuższe formy wypowiedzi pisemnej- takie jak np. eseje  używając także pojęć abstrakcyjnych
 • śledzić wiadomości i informacje, a także czytać artykuły poruszające tematy naukowe lub eksperckie

Dlaczego C1 Advanced?

 • uznawany przez ponad 6000 instytucji edukacyjnych, biznesowych i rządowych
 • pozwala podjąć studia za granicą – uznawany przez większość szkół wyższych w Wielkiej Brytanii podczas rekrutacji na studia
 • daje możliwość pracy w zagranicznych firmach w kraju i za granicą
 • można podejść do egzaminu każdego miesiąca, w ponad 2800 centrach egzaminacyjnych na świecie
 • w wybranych przypadkach pozwala zaliczyć zajęcia z angielskiego podczas studiów na uczelniach wyższych
 • honorowany podczas procesu uzyskiwania wizy studenckiej do Australii
 • dla osób z przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć w klasach starszych szkoły podstawowej-i szkołach średnich w kraju.

Cambridge English: Proficiency (CPE)

C2 Proficiency to certyfikat, który jest uznawany jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowania zbliżonym do poziomu rodzimych użytkowników języka - czyli osób urodzonych i wychowanych w krajach anglojęzycznych.
Przygotowanie się i zdanie egzaminu C2 Proficiency oznacza, że możesz studiować i pracować posługując się językiem angielskim na najwyższym poziomie zaawansowania, na przykład, podczas zagranicznych studiów podyplomowych.

C2 Proficiency potwierdza, że potrafisz:

 • studiować w języku angielskim na najwyższym poziomie zaawansowania, na przykład, podczas studiów podyplomowych czy doktoranckich
 • prowadzić negocjacje biznesowe na poziomie menedżerskim w międzynarodowych kontekstach biznesowych
 • rozumieć złożone formy pisemne
 • prowadzić rozmowy wymagające użycia języka obcego na poziomie abstrakcyjnym i emocjonalnym.

C2 Proficiency - dlaczego?

 • egzamin na najwyższym poziomie zaawansowania, potwierdzający opanowanie języka angielskiego jako języka obcego na bardzo wysokim poziomie
 • pomaga rozwijać umiejętności językowe przydatne do używania języka angielskiego w złożonych kontekstach biznesowych i akademickich
 • pozwala podejmować pracę oraz studia, w kraju lub za granicą, we wszelkiego typu organizacjach, firmach czy uczelniach, w których głównym językiem komunikacji jest język angielski.

Opinie