Kursy językowe
dla dzieci z klas 4-8

Program dla dzieci z klas 4-8, które naukę języka angielskiego rozpoczęły w szkole podstawowej. 

Efektywnie i ciekawie łączy realizację programu szkół publicznych z treningiem do egzaminów szkolnych i poszerzaniem wiedzy językowej za pomocą dodatkowych materiałów. Na kursach dla młodzieży w wieku szkolnym rozwijamy wszystkie umiejętności językowe takie jak: mówienie, pisanie, czytanie, gramatyka i słuchanie. Naszym priorytetem jest jednak zorganizowanie dla Państwa dzieci jak najwięcej możliwości do treningu mówienia.

Nasz program wykracza poza zagadnienia przewidziane w podstawie programowej. Realizujemy więcej zagadnień gramatycznych oraz pracujemy nad poszerzaniem słownictwa naszych uczniów tak aby mogli swobodnie komunikować się w języku angielskim w rozmaitych sytuacjach i kontekstach. Dzięki ambitnej ścieżce edukacyjnej macie Państwo gwarancję, że dzieci utrwalą i powtórzą wszystkie zagadnienia i struktury,których znajomość wymagana jest na egzaminie 8 klasy oraz opanują treści wykraczające ponad szkolny poziom klas ósmych.

Dlaczego kursanci uwielbiają lekcje?

paperclip, attach, school

angażujące treści

pracujemy na renomowanych podręcznikach z wydawnictwa Pearson, których treści idealnie pasują do zainteresowań i stylu życia młodzieży. Nasi uczniowie z łatwością identyfikują się z kontekstami, w których osadzamy dyskusje dlatego z zaciekawieniem biorą aktywny udział w zajęciach.

paperclip, attach, school

dużo mówienia

Nacisk na konwersacje to nasz priorytet. Staramy się aby na każdej lekcji uczniowie mieli jak najwięcej możliwości do ćwiczenia mówienia. Dzięki temu są aktywnymi uczestnikami zajęć - nauka jest dla nich przyjemna i praktyczna.

paperclip, attach, school

wykorzystanie nowych technologii

Młodzież niezwykle biegle odnajduje się w nauce wspomaganej nowoczesnymi technologiami i aplikacjami. Dostępność i łatwość obsługi aplikacji na telefonie komórkowym sprawia, że nauka nie kojarzy się, z tradycyjnym uzupełnieniem ćwiczeń w podręczniku. Zainteresowany i zmotywowany uczeń dużo lepiej przyswaja nowe treści.

paperclip, attach, school

gry językowe:

Duża przestrzeń naszych sal lekcyjnych idealnie sprawdza się w sytuacji gdy utrwalamy materiał grając w gry na dywanie. Ta aktywność wcale nie jest zarezerwowana dla maluchów. Mamy już spore doświadczenie w pracy z nastolatkami i wiemy, że wszelkiego rodzaju planszówki drużynowe świetnie działają na tę grupę i sprawia, że uczniowie zaczynają budować zdania w języku angielskim z dodatkową energią i motywacją.

Dlaczego program podoba się rodzicom?

idea, creativity, innovation

ambitna ścieżka edukacyjna

program nauczania wykracza poza treści objęte podstawą programową, poszerza wiedzę językową uczniów o dodatkowe struktury gramatyczne i słownictwo

idea, creativity, innovation

nacisk na mówienie

Nauka języka jest skuteczna dopiero wtedy gdy kursanci zaczynają sami świadomie posługiwać się językiem obcym i wykorzystywać go do realizacji swoich potrzeb i celów. Naszym najważniejszym zadaniem jest doprowadzenie Państwa dzieci do takiej sprawności językowej.

idea, creativity, innovation

skuteczne przygotowanie do egzaminu klas 8

Ucząc uczniów klas 8 zwracamy szczególną uwagę na prawidłowe opanowanie zakresu tematycznego egzaminu. Regularnie rozwiązujemy arkusze egzaminacyjnie i wspomagamy naukę pracą z repetytorium, które pomaga ćwiczyć rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

idea, creativity, innovation

informacja zwrotna na temat postępów w dzienniku elektronicznym:

Otrzymują Państwo od nas szczegółowy opis materiału zrealizowanego na każdych zajęciach w dzienniku Lang Lion. Dzięki temu jesteście Państwo na bieżąco informowani o bieżących zagadnieniach i pracach domowych oraz wynikach testów. Przez dziennik mogą Państwo być w stałym kontakcie z lektorem prowadzącym zajęcia.

Z czego składa się pakiet edukacyjny

Podręcznik Gold Experience

Do każdego poziomu uczeń otrzymuje 10-rozdziałowy podręcznik, który w ciekawy sposób rozwija wszystkie kompetencje językowe nastoletnich uczniów takie jak: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Kurs kładzie nacisk na praktyczną naukę komunikacji w życiu codziennym.

Interaktywna platforma z ćwiczeniami

Uczeń otrzymuje dostęp do cyfrowej wersji podręcznika i ćwiczeń, dzięki czemu może wykonywać ćwiczenia w dowolnym miejscu i czasie. Kursanci mają też stały dostęp do nagrań audio i wideo z wypowiedziami Brytyjskich nastolatków nagranymi specjalnie do tego kursu. Tematyka jest dopasowana do zainteresowań nastoletnich uczniów, a treści są autentyczne i angażujące.

Aplikacja do nauki słówek

Dzięki interaktywnej aplikacji uczniowie z łatwością przyswajają nowe słownictwo z lekcji. Kursanci mogą odsłuchać prawidłową wymowę i uczyć się słownictwa w konkretnych kontekstach.

Dodatkowe materiały cyfrowe

Przez narzędzie wirtualnej klasy nauczyciele mogą zadawać cyfrowe prace domowe i testy postępów. Ćwiczenia oceniane są natychmiast po wypełnieniu wraz z informacją zwrotną na temat popełnionych błędów. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności aby poświęcać sporo czasu z lekcji na sprawdzenie pracy domowej lub przeprowadzenie sprawdzianów. Nauczyciele wykorzystują maksymalnie czas lekcji na utrwalenie problematycznych zagadnień oraz wprowadzenie nowego materiału.

idea, creativity, innovation

LICZBA ZAJĘĆ W ROKU

68 godzin

notepad, note, school

LICZBA OSÓB W GRUPIE

5-8

school bell, ring, alarm

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

2 x 60 minut w tygodniu

Jeśli chcesz by Twoje dziecko uczyło się angielskiego z ogromną dawką ćwiczeń konwersacyjnych oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i renomowanych materiałów, które odpowiednio przygotują je do egzaminów 8-klasy - wyślij zgłoszenie już dziś