Kurs grupowy

  • 1 x 90 min / tyg.
  • 34 zajęcia w roku szkolnym