Kurs grupowy

  • 2 x 60min / tyg.
  • 64 zajęcia w roku szkolnym