Konwersacje grupowe

  • 1 x 60 min w tygodniu
  • 32 lekcje w roku